Lunes, Enero 22, 2018

Kalakal


Maraming mangangalakal
sa aming bayan.
May nagtitinda
ng mga pagkain
at samu’t saring kasangkapan.
May nagbebenta
ng naipundar na yaman.
May nagtitinda
ng aliw at katawan.
May nangangalakal
ng ulo ng kanyang
mga kasamahan.


1/16/18

Ukay-Ukay


Nasa ukay-ukay ang aking puso.
Nasa hindi binibisitang sulok,
pinapatanda ng mga alikabok.
May nauna nang
gumamit sa aking puso,
kaya roon siya nagtago.
Nais mo ba siyang makuha?
Magaan lang sa bulsa
ang kanyang halaga.
Sapat na sa kanya
ang tiyaga mong maghalukay
magpagpag,
ang hangad na sulsihan
ang kanyang mga sugat.
Buong sarili niyang iaalay
ang hindi
segunda manong pagmamahal.


1/16/18

Sa Aking Bibig


May mga nakasulat sa aking bibig,
sa aking mga labi, dila, mga ngipin.
Laksang mensahe’t pagnanais
na doon na tumigil at naglambi-lambitin
dahil hindi maga-gawang sambitin.
Marami nang mahahapding salitang
nanugat sa aking mga tenga,
marami nang malalamig
o nang-uusig na mga titig
ang pumaso sa mga mata.
Hindi na nila kaya.
Ngayon, kung talagang nais
mabasa ang mga nakatitik,
halikan ako nang ilang saglit
sa kanlong nitong dilim.
Sapagkat pandama lamang at kaluluwa
ang makakabasa sa kanila.

Ngunit maging itong pagpipilian
ay hindi ko yata kayang ihapag.
Hihintayin ko na lamang siguro
na mabulok sila bibig ko,
at sana ay pagpagin, kalaunan
ng mga kamay ng matandang relo.


1/21/18

Linggo, Disyembre 3, 2017

Deadlines


Kung natabunan na
ng laksang papel,
sa kanlong ng nabubuong yungib
sa ilalim ng dilim,
sarili ay suriin.
Maririnig na
ugong na ng makina
ang tunog ng buntong-hininga,
madaramang daliri na ng relo
ang sariling hintuturo—
patulis at may nguso.
At kung masisilip
ang sarili sa salamin,
dagling mababatid,
ang mga matang
dati-rati’y maningning,
ngayon ay walang
kabitu-bituin.

Keychain


May salaysay itong munting sining
na sa bag ay lalambi-lambitin.
Maaaring sagisag ng sarili,
paraan ng pagsigaw sa mga bagay
na hindi pa rin masabi.
Maaaring payak lamang na hilig,
paris ng tanawing laging iniibig.
Maaaring abot ng kaibigan—
ng dating kaibigan—
na lumamig na ang pagmamahal,
at ang pagpapasalubong paminsan-minsan,
pabalat-bunga na lamang.

Huwebes, Nobyembre 16, 2017

Kape


Batid kong sa ngalan na lamang ng pagsasama
ang patitimpla mo
sa akin ng kape kung umaga.
Isinasabay sa kape ng mga bata,
sapagkat ayaw nating mapaso
ng kanilang pag-uusisa.
At batid kong batid mo,
sa ngalan na lang din
ng pakikisama ang pag-inom ko.
Hindi malayo sa ating hapunan
na kinakain natin nang mekanikal
kaya walang bango at linamnam.
Kaya ba sila lumilikha
ng rabaw na mapag-uusapan,
ramdam nilang nanduduro
ang katahimikan?
At hindi ko alam kung iyong nababatid,
iniinom ko ang kape
kung wala nang init.
Para sanayin ang sarili, marahil
sa dati ay ganap mong pag-ibig
ngunit malaon nang lumamig.

Lunes, Nobyembre 13, 2017

Parikala


Pinuno natin
ng pader ang paligid,
saka tayo ngayon naghahanap
ng lumilipad na pag-ibig.

7/4/17